Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Dworze Mazowieckim

M a c i e j    G i e r s z e w s k i


Właściwość terytorialna


Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

(Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym.)

Ważna uwaga dla wierzycieli !


Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.

Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024.